Ẹ Fèyí Kọ́gbọ́n

Mo délé Alárá
N ò gbọ́ poroporo odó
Mo délé Ajerò
N ò gbọ́ kọ̀ǹkọ̀ṣọ̀ ajọ̀
Mo délé Ọwárọ̀gún-àga
Bákan náà lọmọọ́ tún ṣorí

Ayé le!
Kín lẹ̀dá fẹ́ ṣayé yìí sí ná? 
Ẹ̀dá ọmọ Ádámọ̀ ń yé síra wọn lára! 
Bẹ́ni bá ní, wọn á bínú
Bẹ́ni bá ń pòbììkòlò nínú ùyà
Wọn á wọ̀yẹ̀wù rínni nírìn-ín ẹ̀gàn létè
Adíá fún Jálurà tí í ṣọ̀kanmùní ‘Fẹ̀tọ̀ṣe
A bù fún Bínúrà tí í ṣọmọ ‘Fáṣọlá
Bí Jálurà ti í kọ́lé mọ́lé
Tí í rọkọ̀ mọ́kọ̀
Bẹ́ẹ̀ ní í kààsẹ̀ máàsẹ̀
Bẹ́ẹ̀ sì rèé
Iṣẹ́ agbẹ́lẹ̀ lọmọ ‘Fẹ̀tọ̀ṣe í ṣe

Ọmọ ‘Fáṣọlá móṣùká rìkíṣí òun tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kun
Ó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní í gbówò ẹ̀gàn ọmọ ‘Fẹ̀tọ̀ṣe lérí 
Láti gan ẹni tájé ti ń bugbá jẹ fún
Kò pẹ́ réré
Kò jìnnà púpọ̀
Jálurà ṣàkíyèsí ọ̀rọ̀
Ó bá gboko aláwo lọ
Babaláwo rẹ̀ bá dÍfá fún un
Ó ní:
Èké ti dáyé, ọjọ́ pẹ́
 Tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kun wàdúgbò, ọ̀ná jìn
Òfófó dórílẹ̀, ayé rújú pọo 
Sùúrù ló pé
Ìkà ò sunwọ̀n… 
Inú bíbí, n ò fiṣẹ́ mi rán ọ
Ẹ̀dọ̀ fùfù, n ò bẹ̀ ọ́ lọ́wẹ̀
Orí Adéètú Abìwàpẹ̀lẹ́ ni mo fiṣẹ́ mi bẹ̀


Jálurà gbọ́ gbogbo ohun táwo rẹ̀ sọ
Ó múyìn yìn fún Babaláwo
Awó náà ń yinFá kíkankíkan 
Jálurà fi sùúrù ṣe
Ó gbà pégi Ọlọ́run lọ́ lòun
Tọ́mọ aráyé ò leè fà tu

Ọ̀nà ò jìn títí
Bínúrà gbé kèéta rẹ̀ hànde
Ó bùṣe gàdà
Ó bùṣe gèdé
Ó lọ́mọ ‘Fẹ̀tọ̀ṣe múṣẹ́ mọ́ṣẹ́ ni
Ló fi là bẹ́ni Èdùà ṣẹ́gi ọlà fún
Ṣé bẹ́ni bá kúkú ń ṣe ‘fàyàwọ́’
Ó yẹ kábínú-ẹni lè ṣe ‘fẹ̀yìnwọ́’
Ọ̀ràn yìí ò falẹ̀ lọ títí
Bínúrà sáré ẹ̀gàn títí
Ó toko ìròkò dóko ìrókòto
Alákọrí bínú orí ralákeji
Wọ́n wẹ́ni tí yóò gbẹ́lẹ̀ títí
Kí wọ́n gbọ́mọ ‘Fáṣọlá hánu Álímì
Tí í ṣọmọ Àtẹ̀pẹ́…
 
Ẹ fèyí kọ́gbọ́n, kí ẹ yé bínú orí
Ẹ fèyí kọ́gbọ́n, kí ẹ yé bínúu kádàrá
Dé kádàrá ládé, kí ó má baà dádée kodoro
Torí igi tỌ́lọ́run bá ti lọ́
Kò ṣeé fà tu fádáríhurun.

Ọ̀rọ̀ Nípa Òǹkọ̀wé:

Bákàrè Wahab Táíwò jẹ́ ọmọ ìlú Ọ̀gbàgì-Àkókó ní Ìpínlẹ̀ Oǹdó. Akẹ́kọ̀ọ́ ìmọ̀ Ẹ̀dá-Èdè àti Èdè Yorùbá ni, ní Fásitì Adékúnlé Ajáṣin, Àkùngbá-Àkókó,ní Ìpínlẹ̀ Oǹdó. Bó ṣe ń kọ ewì lédè Gẹ̀ẹ́sì, ló ń kọ lédè Yoòbá.

Àwòrán Ojú ìwé yìí jẹ́ ti The Guardian Nigeria Image https://guardian.ng/life/a-journey-into-the-world-of-nigerian-art/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *